Czasem zdarza mi się sytuacja kiedy łączę się z jakimś udziałem sieciowym w Windows, a potem chcę połączyć się z tym samym udziałem, ale za pomocą innych danych logowania.
Aktywne połączenia można sprawdzić używając:

net use

Żeby zmusić Windows do usunięcia z cache aktualnych danych autoryzacji należy uyżyć komendy

net use \\sciezka /d

Źródło: http://www.osnn.net/windows-desktop-systems/25168-connect-network-share-under-different-user-password.html