DZ1EFM9PIKNiniejszy blog jest miejscem opisu moich doświadczeń życiowych oraz opinii głównie związanych z zainteresowaniami i  życiem zawodowym, a więc przede wszystkim informatyką, a szczególnie jedną z jej dziedzin – programowaniem.