Raph's world

Rafał Grzegorek – blog

Tag: symfony

Rejestracja wielu klas w Symfony jako serwis na podstawie szablonu nazw

Problem

Mam projekt w Symfony, który ma kilka klas komend („Command”) będących parserami  (nie ma znaczenia czego w kontekście tego tekstu).  W „AppBundle/Command” są więc klasy wg. schematu nazwy [Nazwa]ParseCommand.php.
Potrzebuję rejestrować te klasy jako serwisy. Do tej pory robiłem to w „services.yml”,… Więcej

Debugowanie CLI w Symfony

Post nie będzie długi (sorry Bobiko :P), bo ktoś to bardzo kompetentnie opisał, a, że próbuję walczyć ze swoim nawykiem debugowania przez „echo”, warto wspomnieć o bardzo pomocnym artykule opisującym temat debugowania przy użycia XDebug i PHPStorm w Symfony:

Connecting Xdebug to PhpStorm

Wspomniałem tylko o CLI, bo aktualnie tylko tego potrzebowałem, ale sam artykuł opisuje dużo więcej scenariuszy.… Więcej

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén